Gegevensbescherming op www.lidl-reizen.nl(Versie 1.0; stand 25-05-2018)

Bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij zijn verheugd dat u interesse toont voor de gegevensbescherming op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, willen wij dat u zich welkom en veilig voelt en dat u onze implementatie van de gegevensbescherming ziet als een klantgericht kwaliteitskenmerk.

Deze privacyverklaring informeert u over de aard en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door Lidl Digital International GmbH & Co. KG. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u zijn gekoppeld of kunnen worden gekoppeld. Als wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming dient met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Inhoud

Overzicht
Het oproepen van onze website
Afhandelen van boekingen
Beveiliging bestelproces en keuze betaalwijze
Lidl holidays Document Center
Google reCaptcha
Contactformulier/ e-mailcontact/ telefonisch contact/ klantenonderzoek
Kansspelen
Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
Verzending van nieuwsbrieven
Online aanwezigheid en optimalisering website
Ontvangers buiten de EU
Uw rechten als betrokkene
Contactpersoon
Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

 

1. Overzicht

De verwerking van persoonsgegevens door Lidl Digital International GmbH & Co. KG kan in principe in twee categorieën worden verdeeld:
 

 • Voor het contractbeheer worden alle gegevens verwerkt die voor de uitvoering van contracten met Lidl Digital International GmbH & Co. KG noodzakelijk zijn. Indien ook externe dienstverleners, zoals logistieke bedrijven, kredietbureaus of betaaldiensten, bij de uitvoering van het contract betrokken zijn, worden uw gegevens in de daarvoor noodzakelijke omvang aan deze dienstverleners doorgegeven en door hen voor het overeengekomen doel verwerkt.
 • Door het oproepen van de website van Lidl Digital International GmbH & Co. KG worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zijn. De op deze manier verzamelde gegevens worden o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.

 

2. Het oproepen van onze website

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw eindapparaat automatisch en zonder uw tussenkomst de volgende gegevens naar de server op onze website:
 

 • IP-adres van het toegang vragende apparaat dat geschikt is voor internet,
 • datum en tijdstip van toegang, 

 • naam en URL van het opgevraagde bestand, 

 • website/applicatie van waaruit de toegang plaatsvond (referrer URL).
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw voor internet geschikte computer als ook de naam van uw internetprovider

en tijdelijk in een zo geheten logbestand voor de volgende doeleinden opgeslagen:
 

 • het tot stand komen van een probleemloze verbinding,
 • een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

Indien u in uw browser, in uw besturingssysteem of in andere instellingen van uw eindapparaat hebt ingestemd met de zogeheten geolocalisatie, zullen wij deze functie gebruiken om uw individuele diensten met betrekking tot uw huidige locatie aan te kunnen bieden (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal). Uw op deze wijze verwerkte locatiegegevens zullen wij uitsluitend voor deze functie verwerken.

De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang blijkt uit de hierboven genoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst aan te kunnen gaan, is de rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens artikel 6 lid 1 sub d AVG.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

De gegevens worden opgeslagen gedurende 7 dagen en daarna automatisch gewist. Na het gebruik van onze website worden uw geolocatiegegevens gewist.

 

3. Afhandelen van boekingen

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Een bedrijfsdoelstelling van Lidl Digital International GmbH & Co. KG met deze website is de verkoop van eigen reisproducten en de bemiddeling van reisproducten van andere reisaanbieders in het kader van de officieel verleende vergunningen. In dit kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het sluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst. Dit omvat met name:
 

 • voornaam, achternaam
 • factuur- en leveringsadres
 • e-mailadres
 • factuur- en betaalgegevens
 • geboortedatum,
 • telefoonnummers (niet verplicht).

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Indien u een reis boekt, waarbij wij optreden als bemiddelaar, verstrekken wij de persoonsgegevens van u die nodig zijn voor het afhandelen van de boeking (in het bijzonder voor-en achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens) aan de juiste touroperator. Bij het specifieke reisaanbod staat opgenomen welke touroperator de reis aanbiedt. Contractueel is deze touroperator verplicht om uw persoonsgegevens slechts voor de afhandeling van uw boeking te gebruiken.

Indien u een reis van Lidl Holidays boekt, zijn wij zelf touroperator. In dit geval geven wij de voor de boeking noodzakelijke persoonsgegevens ( in het bijzonder voor-en achternaam, geboortedatum, voor zover noodzakelijk nationaliteit) door aan de bij de afwikkeling van de boeking betrokken partijen ( Vliegtuigmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven, cruisemaatschappijen, etc). Ook deze partijen zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens slechts voor  de afhandeling van uw boeking te gebruiken.

Als je klikt op de rubriek ‘Last Minutes”, lidl-reizen.nl/solfly,  lidl-reizen.nl/kras, liedl-reizen.nl/dfds, of “Nog meer reizen” (https://www.lidl-reizen.nl/nogmeerreizen), dan kom je op een Website waarop de aanbiedingen van onze partnerondernemingen via zogenaamde iFrames (ook Inlineframes) worden getoond. Een iFrame is een HTML-Element, dat wordt gebruikt, om de inhoud van andere aanbieders in een Website te embedden. Als je op deze website, of gekoppelde websites persoonsgegevens invoert (bijv. bij het zoeken naar aanbiedingen), dan worden deze direct door de voor de aanbieding verantwoordelijke partneronderneming verwerkt. De aangesloten partnerondernemingen zijn op dit moment:
 

 • Kategorie Wintersport: TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Köln
 • Kategorie Campervakanties: Travelhome V., Bogardeind 229, 5664 EG Geldrop
 • Kategorie Campingvakanties: Rent-a-Tent B.V., Veldweg 4, 7475 NS Markelo
 • Kategorie Last Minutes: Bookunited B.V., Boogschutterstraat 1, 7324 AE Apeldoorn
 • SolFly B.V., Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer
 • Kras B.V., Bernseweg 22-A, 5324 JW Ammerzoden
 • DFDS Seaways IJmuiden B.V., Sluisplein 33, 1975 AG IJmuiden

Als je kiest voor de betaalmethode ‘creditcard’, dan leiden wij je na het afronden van de bestelling verder naar de hiervoor verantwoordelijke payment provider (op dit moment: Wirecard). Daar kan je na het invoeren van je inloggegevens, opdracht geven voor het doen van de betaling door deze partij.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden, slaan wij de gegevens op die wij voor de uitvoering van het contract hebben verzameld totdat eventuele vrijwarings- en garantierechten zijn verlopen. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens van de contractuele relatie gedurende de daarvoor wettelijk verplichte periodes. Gedurende deze periode (meestal tien jaar na totstandkoming van de overeenkomst) zullen de gegevens alleen worden herbewerkt bij controle door de belastingdienst en op verzoek van klanten.

 

4. Beveiliging bestelproces en keuze betaalwijze

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Om het bestelproces te beveiligen en te optimaliseren en om u verschillende betaalmogelijkheden te kunnen bieden, controleren wij tijdens het bestelproces aan de hand van de gegevens die ons reeds ter beschikking staan, zoals bestelhoeveelheid of afleveradres, of er bij de betreffende bestelling afwijkingen zijn. Bovendien slaan wij bij afgebroken bestellingen de gegevens op die tot aan het afbreken zijn verzameld om het orderproces (technisch) te optimaliseren, (mogelijke) fraudepatronen te identificeren en vragen van klanten over de orderprocessen te kunnen beantwoorden.

Bij late betalingen zullen wij, indien aan alle wettelijke vereisten is voldaan, de noodzakelijke gegevens doorgeven aan een bedrijf met de opdracht de vordering te innen. De rechtsgronden hiervoor zijn zowel artikel 6 lid 1 sub b) als artikel 6 lid 1 sub f) AVG. De aanspraak op een contractuele vordering geldt als een gerechtvaardigd belang als bedoeld in de tweede bepaling. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, sturen wij gegevens met betrekking tot betalingsachterstanden of eventuele wanbetalingen ook door naar de met ons samenwerkende kredietbeoordelaars. De rechtsgrond hiervoor is met name artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Het hiervoor gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het belang dat wij en derden hebben bij het beperken van contractuele risico's bij toekomstige contracten.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Met infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden en CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München wij bij de bovengenoemde gegevensverwerkingen solide en betrouwbare dienstverleners in.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

De verzamelde gegevens om het bestelproces te beveiligen, inclusief de persoonsgegevens uit afgebroken bestellingen, worden door ons opgeslagen voor een periode van maximaal twaalf maanden. Na afloop van deze bewaartermijn worden de gegevens met betrekking tot personen volledig gewist.

 

5. Lidl holidays Document Center

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Om ervoor te zorgen dat u een veilige toegang tot uw reisdocumenten en alle andere informatie m.b.t. de boeking van uw reis hebt, stellen wij u voor uw boekingen bij Lidl holidays ons Lidl holidays Document Center (Document Center) ter beschikking. Voor het gebruik van het Document Center moet u zich eenmalig registreren. Daarvoor sturen wij u als aanvulling op uw boeking afzonderlijk bij uw boekingsbevestiging een registratieverzoek.

Voor de registratie worden uw e-mailadres, het boekingsnummer van de boeking en uw geboortedatum opgevraagd. Bovendien dient u bij de registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Met die gebruikersnaam en uw e-mailadres kunt u inloggen in het Document Center. Ga met uw persoonlijke toegangsgegevens wel vertrouwelijk om en zorg ervoor dat onbevoegde derden er niet over kunnen beschikken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig gebruikte wachtwoorden, tenzij wij voor het onrechtmatig gebruik verantwoordelijk zouden zijn.

Na de registratie kunt u met behulp van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in het Document Center inloggen. Als u bij een nieuwe boeking hetzelfde e-mailadres gebruikt, kunt u uw reisdocumentatie en -informatie in het Document Center raadplegen. Dan hoeft u zich niet meer opnieuw te registreren. U kunt ook de documentatie en informatie van uw vorige boekingen via het Document Center raadplegen.

Zodra nieuwe documentatie of informatie van uw reis in het Document Center beschikbaar is, brengen wij u op de hoogte door een e-mail te sturen naar het in het Document Center opgeslagen e-mailadres.

Wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, letter b) AVG, d.w.z. dat u ons uw gegevens ter beschikking stelt op basis van de overeenkomst tussen u en ons of een daaraan voorafgaande overeenkomst.

Opslagtermijn van gegevens/criteria voor het vastleggen van de opslagtermijn van gegevens:

Indien u uw toegang tot het Document Center wilt laten wissen, dan worden uw gegevens in het kader van het Document Center gewist. U dient er wel rekening mee te houden dat de gegevens die voor het regelen van de reis nodig zijn, worden opgeslagen met inachtneming van de criteria onder punt 3 en, indien van toepassing, onder de daaropvolgende punten.

 

6. Google reCaptcha

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Om uw gegevens in het Document Center te beschermen en om formulieren in het kader van de registratie en aanmelding bij het Document Center veilig te kunnen verzenden, maken wij op basis van artikel 6, lid 1, letter f) AVG gebruik van Google reCaptcha, een dienst van Google LLC ("Google"). Ons rechtmatig belang volgt uit de weergegeven doeleinden. In dit verband wordt door een analyse van verschillende soorten informatie onderzocht of de gegevens ingevoerd worden door een mens of door een geautomatiseerd programma. Daarbij worden de volgende gegevens gebruikt:
 

 • domein van de website waarin Google reCaptcha is geïntegreerd,
 • user-agent van de browser,
 • IP-adres van de aansluiting,
 • beeldscherm- en schermresolutie,
 • ingestelde taal in de browser,
 • tijdzone,
 • geïnstalleerde browser-plug-ins,
 • de bewegingen van de muisaanwijzer om gescripte bewegingspatronen te herkennen.

Bovendien wordt gecontroleerd of een Google-cookie in de browser werd gearchiveerd. Indien dat het geval is, wordt de informatie daarin opgeslagen. Anders wordt daarvoor een cookie aangemaakt.

Meer informatie over Google reCaptcha vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl of https://policies.google.com/terms?hl=nl.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

De gegenereerde informatie wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar geanalyseerd. Voor zover wij weten wordt uw IP-adres in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google.

Opslagtermijn van gegevens/criteria voor het vastleggen van de opslagtermijn van gegevens:

De in het kader van Google reCaptcha gegenereerde informatie wordt voor een periode van 6 maanden in het Google-cookie opgeslagen.

 

7. Contactformulier/ e-mailcontact/ telefonisch contact/ klantenonderzoek

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Persoonsgegevens die u ons telefonisch, per e-mail of bij het invullen van contactformulieren verstrekt, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Ons en uw identiek (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doel, uw verzoeken te beantwoorden, bestaande problemen op te lossen en daarmee te bereiken dat u als klant of gebruiker van onze website tevreden bent en blijft.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Doorgifte van gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Bij wijze van uitzondering worden gegevens namens ons verwerkt door verwerkers. Deze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd, tevens door ons  gecontroleerd en contractueel verplicht conform artikel 28 AVG.

Verder kan het noodzakelijk zijn dat wij voor het verwerken van uw verzoek uittreksels daarvan doorsturen naar contractuele partners (bijv. leveranciers voor productspecifieke verzoeken). In deze gevallen wordt het verzoek vooraf geanonimiseerd zodat de derde partij u niet kan identificeren. Indien het in individuele gevallen noodzakelijk is om uw persoonsgegevens door te geven, zullen wij u hierover vooraf informeren en om uw toestemming vragen.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Alle persoonlijke gegevens die u ons via deze website of per e-mail toestuurt in het kader van verzoeken (suggesties, lof of kritiek) worden door ons uiterlijk 90 dagen na de laatste beantwoording verwijderd of geanonimiseerd. De ervaring leert dat er na 90 dagen meestal geen vragen meer komen naar aanleiding van onze antwoorden.

 

8. Kansspelen

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

U kunt op onze website of via onze nieuwsbrief deelnemen aan verschillende kansspelen. Voor zover in de specifieke regels inzake gegevensbescherming van het betreffende kansspel niet anders wordt aangegeven of indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming niet hebt gegeven, zullen de persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw deelname aan het kansspel uitsluitend worden gebruikt voor de afwikkeling van het kansspel (bv. bepaling van de winnaar, kennisgeving van de winnaar, verzending van de prijs). De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in het kader van kansspelen is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. In het geval van een toestemmingsverklaring in het kader van een kansspel is artikel 6 lid 1 sub a) AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op basis van de toestemming. Indien u in het kader van een kansspel uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken met werking voor de toekomst. Meer hierover is in deze gevallen geregeld in de speciale regels inzake gegevensbescherming van het desbetreffende kansspel.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Doorgifte aan derden vindt enkel plaats indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het kansspel (bijvoorbeeld verzending van de prijs via een logistiek bedrijf). Overige doorgifte van gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Na afloop van het kansspel en de bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemers gewist. Bij prijzen in natura worden de gegevens van de winnaars gedurende de looptijd van de wettelijke garantie bewaard om in het geval van gebreken voor herstel of vervanging te kunnen zorgen.

 

9. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Indien u met ons een overeenkomst hebt gesloten, maakt u deel uit van ons klantenbestand. In dit geval zullen wij uw postadresgegevens buiten uw specifieke toestemming om verwerken om u via deze weg informatie over nieuwe producten en diensten toe te sturen. Wij verwerken uw e-mailadres om u buiten uw uitdrukkelijke toestemming om informatie te sturen over onze eigen, soortgelijke producten.

Met uw toestemming leggen wij uw gebruiksgedrag vast op de door ons beheerde websites en de door ons verstuurde nieuwsbrieven. Bij de analyse van het gebruiksgedrag wordt in het bijzonder gekeken waar u zich bevindt en op welke links u klikt. Daarmee maken wij gepersonaliseerde gebruikersprofielen aan met uw persoonsgegevens en/of uw e-mailadres, zodat Lidl Digital International GmbH & Co. KG met nieuwsbrieven, onsite-reclame en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses kan inspelen en ons internetaanbod kan verbeteren.

De rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerkingen is artikel 6 lid 1 sub f) AVG of, als daarvoor toestemming is verleend, artikel 6 lid 1 sub a) AVG. De verwerking van gegevens van klanten uit het bestand voor eigen reclamedoeleinden of voor reclamedoeleinden van derden dient als een gerechtvaardigd belang te worden beschouwd.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens voor bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst. Daartoe volstaat een e-mail of brief naar de in punt 14 vermelde contactgegevens.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Doorgifte van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Indien u uw toestemming voor bepaalde reclamecampagnes intrekt of bezwaar maakt tegen bepaalde reclamecampagnes, worden uw gegevens uit de betreffende (e-mail) distributielijsten verwijderd.

Indien u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere promotionele gegevensverwerking. Wij wijzen u erop dat het in uitzonderingsgevallen kan voorkomen dat reclamemateriaal toch wordt verzonden nadat uw bezwaar is ontvangen. Dit is technisch gezien het gevolg van de benodigde doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat wij geen gehoor geven aan uw bezwaar. Hartelijk dank voor uw begrip.

 

10. Verzending van nieuwsbrieven

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en eventueel uw naam voor het toezenden van (indien mogelijk gepersonaliseerde) producten, acties, kansspelen en nieuws uit het streaming-, filiaal-, onlineshop-, bloemen-, foto- en reisaanbod als ook voor klanttevredenheidsonderzoeken. Deze gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor de verzending van nieuwsbrieven. Na de afwikkeling van een bestelling stellen wij u in staat om de aankoop te beoordelen.

De Inhoud van de nieuwsbrieven omvat acties (aanbiedingen, kortingsacties, kansspelen enz.) en goederen en diensten van Lidl-filialen in Nederland, de producten op de Lidl website (www.lidl.nl), Lidl-Shop (www.lidl-shop.nl) en Lidl Reizen (www.lidl-reizen.nl).

Met uw toestemming slaan wij uw gebruiksgedrag op bij de bij www.lidl.nl aangesloten websites, mobile apps en nieuwsbrieven van ons en onze partnerbedrijven Lidl Foto's (http://www.lidl-fotos.nl/) en Lidl Recepten (https://recepten.lidl.nl/). Bij de analyse van het gebruiksgedrag wordt in het bijzonder gekeken waar  op de betreffende website, de mobile app of de nieuwsbrief u zich bevindt en op welke links u klikt. Daarmee maken wij gepersonaliseerde gebruikersprofielen aan met uw persoonsgegevens en/of uw e-mailadres, zodat Lidl Digital International GmbH & Co. KG met nieuwsbrieven, onsite-reclame en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses kan inspelen en ons internetaanbod kan verbeteren.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in het kader van het versturen van nieuwsbrieven is uw toestemming conform artikel 6 lid 1 sub a) AVG.

Om er zeker van te zijn dat er geen fouten optreden bij het invoeren van het e-mailadres, maken wij gebruik van de dubbele opt-in procedure: Nadat u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het registratieveld, sturen wij u een bevestigingslink. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd.

U kunt uw toestemming met betrekking tot het ontvangen van de nieuwsbrief of het aanmaken van gepersonaliseerde gebruikersprofielen te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door u op onze website af te melden voor de nieuwsbrief. De link voor het afmelden vindt u hier of aan het einde van elke nieuwsbrief. De intrekking leidt tot het wissen van de verzamelde gegevens.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Indien voor de toezending van de nieuwsbrief een beroep wordt gedaan op externe verwerkers, zijn deze contractueel gebonden conform artikel 28 AVG. Voor het beoordelen van aankopen maken wij gebruik van de onafhankelijke evaluatiedienstverlener eKomi, die u namens ons na de aankoop een e-mail stuurt met een link naar de aankoopwaarderingssite. Overige doorgifte van gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Indien u uw toestemming voor het ontvangen van de Lidl-nieuwsbrief intrekt, worden uw gegevens uit de betreffende e-mail-distributielijsten verwijderd.

 

11. Online aanwezigheid en optimalisering website

11.1 Cookies– Algemene informatie
Op onze website gebruiken wij zogenaamde cookies conform artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Ons belang bij het optimaliseren van onze website dient te worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voormelde bepaling. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) wanneer u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in verband met het specifiek gebruik van het eindapparaat ontstaat. Dat betekent echter niet dat wij u daardoor direct kunnen identificeren. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u te aangenamer te maken. Zo gebruiken wij zogenaamde session cookies om te herkennen dat u bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht of dat u al bent ingelogd in uw klantaccount. Deze cookies worden automatisch gewist nadat u onze website hebt verlaten. Daarnaast maken wij voor de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u ons al ooit hebt bezocht, welke gegevens u hebt ingevoerd, welke instellingen u hebt gebruikt en welke items u eventueel al in uw winkelwagentje hebt geplaatst, zodat u deze acties niet opnieuw hoeft uit te voeren.

Indien u een klantaccount hebt en bent ingelogd, wordt de informatie, die in de cookies is opgeslagen, ook bij uw klantaccount opgeslagen.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden om ons aanbod te optimaliseren en om informatie te tonen die speciaal op uw behoeften is afgestemd. Wanneer u terugkeert naar onze site stellen deze cookies ons in staat om automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er nieuwe cookies worden geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Een overzicht van de gebruikte cookies met nadere informatie (bijv. over de opslagtermijn) en eventuele bezwaren vindt u in onze cookie-bepalingen.

11.2 Google Analytics

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Om de vormgeving af te stemmen op de behoefte en om onze websites voortdurend te optimaliseren maken wij op basis van artikel 6 lid 1 sub f) AVG gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Ons gerechtvaardigd belang blijkt uit de genoemde doeleinden. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De cookie genereert de volgende informatie over uw gebruik van deze website:
 

 • type en versie browser,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • referrer-URL (de hiervoor bezochte website),
 • hostnaam van de toegang vragende computer (IP-adres),
 • tijdstip van het serververzoek.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze websites te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen ten behoeve van marktonderzoek en behoeftegerichte vormgeving van deze internetpagina's. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat identificatie niet mogelijk is (zogenaamd IP-masking).

U kunt de installatie van cookies verhinderen door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook verhinderen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browsertoevoeging, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook verhinderen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw computer geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Het opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Indien u de cookies in deze browser verwijdert, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

De in de cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. Ook worden deze gegevens eventueel doorgestuurd naar derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Na anonimisering van het IP-adres kunnen de gegevens niet meer naar u worden herleid. Rapporten op basis van Google Analytics bevatten geen persoonlijke referenties meer.

11.3 Onsite-Targeting en optimalisering website

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Op onze website wordt informatie verzameld en geëvalueerd met behulp van cookies om onze websites en de advertenties die op onze websites worden weergegeven, te optimaliseren. Dit moet er met name voor zorgen dat u op uw eindapparaten alleen op basis van uw eerdere gebruiksgedrag reclame krijgt aangeboden die is gericht op uw werkelijke of vermeende interesses. De informatie die voor deze doeleinden wordt verwerkt, bevat bijvoorbeeld informatie over onze producten waarin u geïnteresseerd was. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Het optimaliseren van onze websites voor een betere winkelervaring en het vermijden van voor u oninteressante advertenties is zowel in uw belang als in ons belang. De verzameling en evaluatie vindt uitsluitend gepseudonimiseerd plaats waardoor het voor ons niet mogelijk is om u te identificeren. Met name wordt de informatie niet gecombineerd met uw persoonsgegevens.

Op deze website worden met software van Marin Software GmbH gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen, waarvoor cookies kunnen worden gebruikt. Hiervoor wordt uw IP-adres gebruikt, waarbij Marin Software GmbH de laatste acht cijfers vervangt door een “1” vanwege de anonimisering. U kunt met werking voor de toekomst te allen tijde bezwaar maken tegen verzameling en opslag van gegevens door Marin Software GmbH.

Wij gebruiken Software van SAS Kameleoon. Deze software maakt zogenaamde A/B testen en web-personalisaties mogelijk. In een A/B-test worden aan verschillende gebruikersgroepen verschillende versies van de website getoond. Daarmee kan worden geanalyseerd hoe gebruikers op de versies van de website navigeren. In het kader van personalisatie wordt de website aangepast aan uw specifieke gebruiksgedrag. Op basis van uw navigatie, handelingen en verblijfsduur worden passende personalisatiemaatregelen uitgevoerd. In het kader van de A/B-tests en de web-personalisatie worden uw gebruiksgegevens verzameld door middel van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen) en tracking pixels (onzichtbare afbeeldingen die worden geladen wanneer de website wordt geopend) en gepseudonimiseerd verwerkt. Daarvoor worden uw persoonsgegevens vervangen door een ID-nummer. Uw IP-adres wordt niet buiten uw eindapparaat opgeslagen, maar één keer door SAS Kameleoon opgeroepen en vervolgens via het zogenaamde hashing “gefragmenteerd” of “geknipt”. Hierdoor is het niet meer mogelijk het IP-adres achteraf uit te lezen. Noch wij, noch SAS Kameleoon zullen het ID-nummer met uw persoonsgegevens samenvoegen. Daarmee kan deze informatie niet naar u worden herleid. U kunt te allen tijde tegen het gebruik van deze software bezwaar maken.

Op onze website gebruiken wij de aanbevolen tool "Yoochoose" van Yoochoose GmbH, Bonner Str. 484, 50968 Keulen. Yoochoose berekent met behulp van een algoritme op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en met behulp van een gebruikers-ID productaanbevelingen die voor u interessant kunnen zijn. Tijdens het gebruik van onze website analyseert Yoochoose gegevens over gebruikersacties. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van productaanbevelingen. Yoochoose kan u als gebruiker niet identificeren. U hebt de mogelijkheid om het aanmaken van gepseudonimiseerde profielen door Yoochoose te deactiveren in uw klantaccount onder “Mijn gegevens” -> “Persoonlijke gegevens”.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn de hierboven genoemde serviceproviders, die uw gegevens volgens onze instructies op contractuele basis verwerken voor een specifiek doel.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

De hier gebruikte cookies en de daarin opgenomen informatie worden conform de cookie-bepalingen opgeslagen en bij bezwaar direct verwijderd.

11.4 Retargeting

Het doel van de verwerking/rechtsgronden:

Wij gebruiken bovendien retargeting-technologieën van verschillende aanbieders. Daardoor kunnen wij het op u afgestemde online aanbod interessanter maken. Hiervoor wordt een cookie geplaatst waarmee met gebruik van pseudoniemen interessegegevens worden verzameld. Daarbij wordt voor marketingdoeleinden informatie over uw surfgedrag anoniem verzameld en in cookie-tekstbestanden op uw computer opgeslagen en geanalyseerd met behulp van een algoritme. Aansluitend kunnen doelgerichte productaanbevelingen als voor u interessante, gepersonaliseerde reclamebanners van onze producten op de websites van onze partners worden weergegeven. Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Er worden geen direct persoonlijke gegevens verwerkt en er worden geen gebruikersprofielen gecombineerd met persoonlijke gegevens. Deze verwerking van gegevens vindt plaats conform artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Door de gebruikte targeting-maatregelen willen we ervoor zorgen dat u alleen reclame op uw eindapparaten ontvangt die is gericht op uw werkelijke of vermeende interesses. Dat u niet wordt lastiggevallen met oninteressante advertenties is in uw belang, maar ook in ons belang.

Voor zover u toch geen gepersonaliseerde reclamebanner van de Lidl Onlineshop meer aangeboden wilt krijgen, kunt u met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen deze manier van verzamelen en opslaan van gegevens.
 

 • Met een klik op de in iedere reclamebanner weergegeven knop (bijv. “i”) komt u terecht op de betreffende website van de aanbieder. Daar wordt het systeem van de retargeting-technologie opnieuw uitgelegd en kunt u zich eventueel uitschrijven (“Opt-out”). Wanneer u zich afmeldt bij een aanbieder, wordt een “opt-out”-cookie op uw computer opgeslagen, waardoor wordt verhinderd dat de reclamebanners van de betreffende aanbieder in de toekomst nog worden aangeboden. Houd er rekening mee dat deze verwijdering alleen vanaf uw computer kan plaatsvinden en dat de respectieve “opt-out”-cookies niet van uw computer mogen worden verwijderd.
 • Als alternatief kunt u ook gebruik maken van de bezwaarmogelijkheden die in paragraaf 11.6 van deze bepalingen inzake gegevensbescherming worden beschreven.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Op onze website maken we gebruik van retargeting-technologieën van verschillende aanbieders die de bovengenoemde gegevens in het kader van retargeting verwerken. Voor meer informatie over de cookies die door deze serviceproviders worden gebruikt, kunt u onzecookie-bepalingen raadplegen.

Opslagtermijn/criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

De voor retargeting gebruikte cookies en de daarin opgeslagen informatie worden opgeslagen gedurende de periode die in de cookie-bepalingen is gespecificeerd en worden daarna automatisch verwijderd.

11.5  Op interesses gebaseerde onlinereclame
Om er zeker van te zijn dat we alleen reclame weergeven die voor u relevant is, gebruiken we op onze website cookies om uw gebruiksgedrag geheel gepseudonimiseerd te evalueren. Dit stelt ons in staat om uw interesses in onze producten en diensten te identificeren. Hiervoor analyseren wij met behulp van de onder punt 9 genoemde serviceproviders met name welke producten u op onze website hebt bekeken.

Om te voorkomen dat de in hoofdstuk 9 genoemde analyse van uw gebruiksgedrag wordt uitgevoerd, kunt u gebruik maken van de daar genoemde bezwaarmogelijkheden. Verder kunt u op de websitehttp://www.youronlinechoices.com/ de op interesse gebaseerde reclame van veel zelfregulerende leden van de European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), daaronder ook Lidl, via de zogenaamde Präferenzmanager blokkeren. Houdt u er rekening mee dat hiervoor een opt-out-cookie op uw computer wordt geplaatst. Indien u deze verwijdert, wordt op interesse gebaseerde reclame opnieuw weergegeven.

Opt-out cookie plaatsen

Opt-out cookie wissen Status

11.6 Bezwaar-/ opt-out mogelijkheid

U kunt de targeting-technologieën, die in 11.3 en 11.4 worden toegelicht, blokkeren door middel van de cookie-instellingen van uw browser (zie ook punt 11.1). Daarnaast kunt u de gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde reclame ook blokkeren met behulp van de zogenaamde Präferenzmanager of door de in 11.5 beschreven opt-out cookies te activeren.

 

12. Ontvangers buiten de EU


Met uitzondering van de in punt 9 beschreven verwerkingen geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Door de onder punt 9 vermelde verwerkingen vindt er een gegevensoverdracht plaats naar de servers van de door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- of targeting-technologieën. Sommige van deze servers bevinden zich in de VS (meer details daarover vindt u in de betreffende informatie over de specifieke ontvangers). De gegevensoverdracht vindt plaats conform de beginselen van het zogenaamde Privacy Shield en conform de beginselen van de zogenaamde standaardcontractbepalingenvan de EU-commissie.

 

13. Uw rechten als betrokkene

13.1 Overzicht

Naast het recht op bezwaar met betrekking tot uw aan ons verleende toestemming, komen u, indien aan de betreffende wettelijke vereisten is voldaan, nog de volgende rechten toe: 
 

 • Recht om inzage te verkrijgen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens conform artikel 15 AVG,
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens en recht op vervollediging van onvolledige gegevens conform artikel 16 AVG,
 • Recht op gegevenswissing van de bij ons opgeslagen gegevens conform artikel 17 AVG, 

 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens conform artikel 18 AVG,

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG,
 • Recht van bezwaar conform artikel 21 AVG.

13.2 Recht van inzage conform artikel 15 AVG

Conform artikel 15 lid 1 AVG hebt u het recht om op uw verzoek kosteloos informatie te ontvangen over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Dit gaat met name om:
 

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien hierover geen concrete gegevens kunnen worden verstrekt, criteria om die termijn te bepalen;
 • het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen die verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen conform artikel 46 AVG inzake de doorgifte.

13.3 Recht op rectificatie conform artikel 16 AVG

U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

13.4 Recht op gegevenswissing conform artikel 17 AVG

U hebt het recht van ons zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is:
 

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a) of artikel 9 lid 2 sub a) AVG berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt conform artikel 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn conform artikel 21 lid 1 AVG geen prevaleren de dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1.

Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, om derden die uw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u ook van hen verlangt dat zij iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens wissen.

13.5 Recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 AVG

U hebt het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
 

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke van heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • u hebt overeenkomstig artikel 21 lid 1 bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke van zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

13.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG

U hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, indien:
 

 • de verwerking op toestemming berust uit hoofde van artikel 6 lid 1 sub a), of artikel 9 lid 2 sub a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6 lid 1 sub b) AVG; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

13.7 Recht van bezwaar conform artikel 21 AVG

Conform de bepalingen van artikel 21 lid 1 AVG kan er bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze bepalingen inzake gegevensbescherming genoemde verwerkingsdoeleinden conform artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Anders dan bij het op gegevensverwerking voor marketingdoeleinden gerichte speciale recht van bezwaar (vergelijk boven met name punt 11 en 13.6) zijn wij conform AVG slechts verplicht om gevolg te geven aan een dergelijk algemeen bezwaar indien u daarvoor redenen van het grootste belang opgeeft, bijvoorbeeld een eventueel bedreiging van leven of gezondheid. Daarnaast kunt u contact opnemen met de voor Lidl Digital International GmbH & Co. KG verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit of met de functionaris voor gegevensbescherming van Lidl Digital International GmbH & Co. KG.

 

14. Contactpersoon 

14.1 Contactpersoon bij vragen of voor het uitoefenen van uw rechten inzake gegevensbescherming

Bij vragen over de website of de Lidl onlineshop of voor het uitoefenen van uw rechten inzake de verwerking van uw gegevens (rechten inzake gegevensbescherming) kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

https://www.lidl.de/de/kontakt/s2483

14.2  Contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming

Voor vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

14.3  Recht van bezwaar bij de autoriteit voor gegevensbescherming

Bovendien hebt u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming. Daarvoor kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar u woonachtig bent of met de autoriteit van het land waar de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.

 

15. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op de gegevensverwerking door Lidl Digital International GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm (“verwerkingsverantwoordelijke”) en op de website www.lidl-reizen.nl. De functionaris voor gegevensbescherming van Lidl Digital International GmbH & Co. KG is bereikbaar via het bovengenoemde adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, of via datenschutz@lidl-shop.de.

 

Cookie bepaling