Gegevensbescherming is belangrijk voor ons

Hartelijk bedankt voor het bezoeken van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel ernstig. Daarom is het niet alleen ons opzet u een uitgebreid online aanbod ter beschikking te stellen, maar ook u uw recht op informationele zelfbeschikking te garanderen.

Wat doen wij met u gegevens?

Wij verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens die u in het kader van ons internetaanbod vrijwillig heeft ingegeven voor het onderhoud van klantenrelaties, voor onze promoties en voor het afhandelen van bestellingen. Hoewel de daarvoor benodigde gegevens indien nodig aan de dienstverleners worden doorgegeven, zullen wij uw gegevens nooit aan derden verkopen of op een andere manier vermarkten.

Wanneer vragen, verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Op deze website worden via software van de etracker GmbH gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden ingezameld en opgeslagen, waarvoor cookies kunnen worden gebruikt. Op basis van die gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen opgesteld. Deze bevatten onder andere een verkorte versie van uw IP-adres, meer bepaald de laatste acht cijfers. We voeren geen analyse door van de domeinadressen die u daarvoor heeft bezocht, de breedte van uw internetverbinding of uw provider. De door de etracker-software gebruikte instellingen voldoen aan de vereisten van de hoogste controle-instanties voor gegevensbescherming. Tegen deze gegevensopvraging en -opslag door de etracker GmbH kunt u te alle tijde bezwaar aantekenen met toekomstige werking.
Op deze website worden via software van de Marin Software GmbH gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden ingezameld en opgeslagen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit gebeurt via uw IP-adres, waarbij de Marin Software GmbH met het oog op het anonimiseren van de gegevens telkens de laatste acht cijfers door het cijfer ‘1’ vervangt. Tegen deze gegevensopvraging en -opslag door de Marin Software GmbH kunt u te alle tijde met toekomstige werking bezwaar aantekenen.
Uitsluitend ter bescherming van onze systemen worden – telkens een gebruiker deze website raadpleegt of een bestand opvraagt – door ons en gedeeltelijk door derden toegangsgegevens over deze handeling in de vorm van protocolbestanden opgeslagen. Ieder protocolbestand bestaat uit:

 • De website van waaruit u onze website oproept;
 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van raadpleging;
 • De aanvraag van de klant;
 • De http-antwoordcode;
 • De overgedragen gegevenshoeveelheid;
 • De informatie over de browser en het bedrijfssysteem welke u gebruikt.

Voor zover in het kader van het internetaanbod de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (bv. e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, worden deze gegevens door de gebruiker enkel prijsgegeven op vrijwillige basis. De zo verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen. Om uw aanvragen te verwerken, voor uw bestellingen en voor het gebruik van onze diensten werken wij soms samen met onderaannemers. Zij krijgen en gebruiken enkel de vereiste gegevens voor de uitvoering van die welbepaalde opdracht. Overigens zijn de dienstverleners ertoe verbonden om deze verklaring inzake gegevensbescherming na te leven.

Welke mogelijkheden heb ik om de opslag van mijn gegevens tegen te gaan?

U heeft het recht om op verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen over de van u opgeslagen persoonsgegevens. Voorts heeft u conform de wettelijke bepalingen het recht uw persoonsgegevens te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen. Gelieve in deze gevallen contact op te nemen met het hieronder vermelde adres.

Wat zijn cookies en worden cookies gebruikt?

Om uw bezoek aan onze website zo comfortabel mogelijk te maken, gebruiken wij cookies om ons productaanbod weer te geven.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen.
U kunt uw browser uiteraard zo instellen dat er geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen of zodat reeds opgeslagen cookies opnieuw worden gewist.

In Internet Explorer gaat u daartoe als volgt te werk:

 • Kies in het menu "Extra" het punt "Internetopties"
 • Klik nu op de tab "Privacy"
 • Schuif de knop aan de linkerkant van het dialoogveld helemaal naar boven ("Alle cookies blokkeren")
 • Met "Ok" bevestigt u uw instelling.

In Firefox gaat u als volgt te werk:

 • Klik in het menu "Extra" op het punt "Instellingen".
 • Onder het punt "Privacy" vindt u "Cookies".
 • Deactiveer hier de optie "Cookies accepteren".
 • Bevestig uw instellingen met "Ok".

Indien u een andere internetbrowser gebruikt, raden wij u aan de helpfunctie van uw browser of van de softwareproducent te lezen voor richtlijnen over het blokkeren en verwijderen van cookies.

Anbei eine Übersicht der von uns verwendeten Cookies für diese Seite
Type Naam Omschrijving Geldigheid
Systeemcookie tx_cookies_hidden Slaat de beslissing van de gebruiker inzake het cookiebeleid op 1 jaar
Systeemcookie fe_typo_user Sessiecookie, voor het eerst gebruikt als de eerste data opgeslagen worden in het cookie Einde van de browsersessie
Systeemcookie dt_sc Sessiecookie, voor het eerst gebruikt als de eerste data opgeslagen worden in het cookie Einde van de browsersessie
Marin campagnemanagement _msuuid Cookie Landingspagina’s: gebruikers aanduiden als shopbezoekers, toekenning van data, gebruikersreis. Opgeslagen door Marin (3de partij). 1 jaar
Marin campagnemanagement _msuuid Cookie Bedankingspagina: gebruikt om variabele data op maat op te slaan op gebruikersniveau. Opgeslagen door Marin (3de partij). 1 jaar
Google Analytics webtracking _ga Gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers, opgeslagen door de webtrackingdienst Google Analytics (1ste partij) 2 jaar
Google Analytics webtracking _gat gebruikt om het aantal verzoeken bij doubleclick.net te beperken, opgeslagen door de webtrackingdienst. Google Analytics met ingeschakelde Weergavekenmerken (1ste partij) 10 minuten
Adspirit adserving lidlretargeting_uxid Gebruikt om label toe te kennen aan bezoekers, opgeslagen door de Adservingdienst Adspirit (3de partij) 1 maand
Dynamische Webtracking ASP.NET_SessionId Sessiecookie, gebruikt voor de identificatie van nieuwe gebruikerssessie tijdens het tracken Einde van de browsersessie
Dynamische Webtracking DTU Gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers, opgeslagen door de webtrackingdienst Dynamic Tracking (3de partij) 2 jaar

Links naar andere websites

Onze online aanbod bevat links naar andere websites. De onderhavige informatie over gegevensbescherming geldt enkel voor onze website en wij raden u aan om de bepalingen inzake gegevensbescherming van de websites waarnaar wordt verwezen ook in acht te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de vreemde inhoud van de sites die via deze verschillende links wordt aangeboden en bijzonder gekenmerkt is en wij maken ons deze inhoud niet eigen. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, evenals voor schade die ontstaat door het gebruiken dan wel het niet-gebruiken van de informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen, aansprakelijk. Voor andere opmerkingen is de redactie alleen aansprakelijk wanneer ze van deze of van een eventuele onwettige of strafbare inhoud op de hoogte is en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan tegen te gaan.

Heeft u nog vragen?

Indien u verdere vragen heeft met betrekking tot het verzamelen, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, vragen wij u zich te richten tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

Lidl Digital International GmbH & Co. KG
- Gegevensbescherming -
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
Duitsland

Bijzondere richtlijnen voor personen die naar de Verenigde Staten reizen

Gelieve er nota van te nemen dat op grond van een Amerikaanse federale wet inzake de opsporing van terroristen de luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn om de vlucht- en reservatiegegevens van iedere passagier mee te delen aan de Amerikaanse immigratiedienst vooraleer die passagiers het land binnentreden. Zonder deze gegevensoverdracht hebben de reizigers geen toegang tot de Verenigde Staten.